'Assist as needed'

De dynamische armondersteuning Darwing is ontwikkeld voor mensen waarbij enige grijpfunctie aanwezig is, maar met minimale spierkracht in hun armen. Dit kan veroorzaakt zijn door een spierziekte zoals Duchenne of Steinert, of door een dwarslaesie of een progressieve neurologische aandoening.

Gebruikers van Darwing hebben aanzienlijke problemen met de arm- en handfunctie, waardoor het uitvoeren van alledaagse handelingen, zoals het zelfstandig optillen van voorwerpen of het plegen van persoonlijke verzorging niet meer goed mogelijk is. Ze kunnen bijvoorbeeld niet meer zelfstandig een maaltijd bereiden, eten of drinken. Scheren of het kammen van de haren wordt moeilijk. Of ze zijn niet in staat mensen een hand te geven.

De gebruiker van Darwing komt in veel gevallen niet toe met één van de bestaande armondersteuningen. Toch is het gewenst om zo lang mogelijk de eigen armen te blijven gebruiken. De grote functionaliteit van Darwing biedt nu een oplossing. Dat is niet alleen kosteneffectief, maar vooral ook goed voor het zelfbeeld en voor de gezondheid. Er wordt zo lang en zo veel mogelijk een beroep gedaan op het eigen houdings- en bewegingsapparaat. Darwing levert de toegevoegde kracht die nodig is om te reiken, maar niet meer dan dat. Darwing benut ten volle het principe van 'assist as needed'.

Lees verder >

De natuurlijke vrijheid van bewegen

Darwing ondersteunt bij het uitvoeren van ontelbare dagelijkse activiteiten, zoals eten, drinken, tanden poetsen, typen of aan de neus krabben. Het zelfstandig optillen van voorwerpen en het plegen van persoonlijke verzorging wordt weer mogelijk met Darwing. Het gebruik van Darwing is eenvoudig. De arm wordt in de onderarmschaal gelegd, waarbij het niet nodig is om de arm vast te maken. De werking van Darwing berust op compensatie van het gewicht van de arm. Dit wordt het 'balanceren van de arm' genoemd. Bewegingen in alle richtingen kosten nauwelijks nog kracht. Darwing geeft de gebruiker de natuurlijke vrijheid van bewegen terug.

Lees verder >

 


 Eten

Eten is voor mensen met een aandoening aan de spieren een van de moeilijkste activiteiten. Dat komt doordat de hand een grote beweging van het bord naar de mond moet maken. Darwing past de mate van gewichtscompensatie aan de stand van de arm aan. Dit heeft tot gevolg dat de gebruiker een zelfde kracht ervaart als hij de arm tot de mond optilt als wanneer hij de arm in een lagere positie houdt. Met Darwing wordt het mogelijk om ongehinderd uiterst lichte armbewegingen te maken, wat het nuttigen van een maaltijd veel prettiger maakt.

 Bellen

Bij bepaalde handelingen is extra stabiliteit vereist. Bij telefoneren is dat bijvoorbeeld het geval, omdat de arm lange tijd in dezelfde positie gehouden moet worden. De gebruiker kan door middel van het positieslot Darwing vastzetten. Dit maakt telefoneren tot een ontspannen bezigheid.

 Typen

Geringe spierkracht maakt het verplaatsen van de arm tijdens het typen moeilijk. Ongecontroleerde bewegingen werken misslagen in de hand. Daarnaast is het gebruik van een muis een inspannende activiteit. Met Darwing kan de gebruiker zijn arm boven het toetsenbord laten zweven. De gebruiker krijgt de controle over de muis terug en vermindert het aantal misslagen.

 Ver reiken

Met Darwing zijn aanzienlijke bewegingen in voor- en achterwaartse richting mogelijk, alsook omhoog en omlaag. Darwing staat óók aanzienlijke zijwaartse bewegingen toe. Verder is er een mechanisme aanwezig dat het naar voren brengen van de schouder mogelijk maakt en waardoor de reikwijdte maximaal is. De ruimte waarin bewogen kan worden is met Darwing uitzonderlijk groot.

 Persoonlijke verzorging

Iedereen vindt het prettig om zelf in staat te zijn persoonlijke verzorging te plegen, zoals scheren, tandenpoetsen of opmaken. Met een armondersteuning kan dit lastig zijn, omdat men steeds andere voorwerpen in de hand neemt. Deze voorwerpen hebben verschillende gewichten, wat steeds een andere gewichtscompensatie vereist. Met Darwing is het heel eenvoudig om op elk moment de gewichtscompensatie bij te stellen, waardoor de gebruiker in staat is verschillende taken snel achter elkaar uit te voeren.

 Compact ontwerp

Gebruikers van andere modellen armondersteuningen hebben vaak last van het ophangmechanisme van de onderarmschaal. Het ophangmechanisme maakt het reiken over een tafel lastig of zit in de weg. Darwing heeft een uiterst compacte onderarmschaal die vrijwel geen ruimte in beslag neemt en niet hindert. Daarnaast is Darwing zo ontworpen dat hij geen extra ruimte op een rolstoel inneemt, want dat kan hinderlijk zijn wanneer je door een deuropening rijdt.

 

Techniek

De werking van Darwing berust op compensatie van het gewicht van de arm. Dit wordt het 'balanceren van de arm' genoemd. Het gevolg is dat bewegingen in alle richtingen nauwelijks nog kracht kosten. Darwing doet dat op een veel intelligentere manier dan andere armondersteuningen. Maar dat is niet alles. Darwing is een armondersteuning die de gebruiker de mate van compensatie en allerlei andere instellingen zelf aan laat passen. Daartoe beschikt Darwing over een klein display met joystickbediening.

Zes technische innovaties geven de gebruiker de natuurlijke vrijheid van bewegen terug.

 


  

Dubbel balanceermechanisme

Boven- en onderarm worden onafhankelijk van elkaar gesteund

De verdeling van een arm in een boven- en onderarm krijgt zijn weerslag in Darwing. Het gepatenteerde dubbel balanceermechanisme zorgt ervoor dat boven- en onderarm onafhankelijk van elkaar gesteund worden. Bewegingen van de onderarm worden niet via de bovenarm overgebracht. En bewegingen van de bovenarm verstoren de onderarm niet. Dit draagt enorm bij aan het gevoel van een natuurlijke beweging.

 

 
  

Stand-afhankelijke gewichtscompentatie

Mate van gewichtscompensatie hangt af van de stand van de arm

De werking van een armondersteuningen berust op de compensatie van het eigen gewicht van de arm. De arm lijkt daardoor te gaan zweven en is heel gemakkelijk te bewegen. Een gestrekt arm vraagt andere ondersteunende krachten dan een gebogen arm. Wanneer men bijvoorbeeld een emmer met de arm loodrecht naar beneden draagt, houd je het vrij lang vol. Als men dezelfde emmer met een uitgestrekte arm draagt, dan wordt het snel erg zwaar. Darwing houdt rekening met de stand van de arm en past zich hierop aan. Dit heeft tot gevolg dat de ondersteuning extreem gelijkmatig is.
 
  

Draaghoekstabilisator

Optimale balanceerhoek onder alle omstandigheden, automatisch of handmatig

Gebruikers hebben vaak de behoefte om hun zithouding te wijzigen of ze rijden op terrein dat niet vlak is. In dergelijke situaties kan een armondersteuning de arm niet meer optimaal in balans brengen. De draaghoekstabilisator zorgt ervoor dat de armondersteuning horizontaal blijft, waardoor de arm optimaal blijft functioneren. Darwing doet dit automatisch, door continu de stand ten op zichte van de aarde te meten. Daarnaast kan de gebruiker bij het uitvoeren van bepaalde activiteiten voordeel hebben bij een andere draaghoek dan normaal. In dat geval kan hij heel eenvoudig zelf de draaghoek bijstellen.
 
  

Taakspecifieke ondersteuning

De gebruiker kan zelf de ondersteuning aanpassen aan de behoefte van het moment

Sommige dagelijkse handelingen hebben net een andere gewichtscompensatie nodig. En als wisselende objecten zich in de hand bevinden of het gewicht van de kleding verandert, moet de armondersteuning zich hierop aanpassen. Bij Darwing is het niet nodig met een inbussleutel aanpassingen te verrichten. De gebruiker kan op elk moment zelf de compensatie bijstellen. Dit gebeurt heel eenvoudig door middel van een klein display met joystickbediening.
 
  

Handelingengeheugen

Instellingen voor terugkerende activiteiten kunnen in het geheugen worden opgeslagen

Terugkerende activititeiten, zoals eten, drinken of de computermuis gebruiken kennen hun eigen, optimale instellingen. Door middel van het handelingengeheugen kan de gebruiker deze op eenvoudige wijze vastleggen. Wanneer de gebruiker gaat eten, activeert hij met een druk op de knop zijn ideale instellingen voor eten. Het handelingenheugen slaat instellingen op voor de gewichtscompensatie van de bovenarm, onderarm en de draaghoekstabilisator. Er is in het geheugen plaats voor vier activiteiten.
 
  

Positieslot

Iedere gewenste positie kan worden vastgezet ter ondersteuning van bepaalde activiteiten

Er zijn handelingen die extra stabiliteit vereisen, terwijl de arm toch ondersteund wordt. Een voorbeeld is telefoneren. Bij telefoneren wordt de arm lange tijd in dezelfde positie gehouden. Het is dan prettig dat de armondersteuning blokkeert, waardoor een beweging naar beneden wordt voorkomen. De gebruiker kan met behulp van het positieslot de ondersteunende delen van de onderarm, bovenarm en schouder vastzetten.